menu

Privacy Policy

Dit privacy statement beschrijft welke gegevens Katja van Gaal Modeagenturen verzamelt en hoe hiermee om wordt gegaan. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en producten van Katja van Gaal Modeagenturen. Katja van Gaal Modeagenturen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en diensten en behandelt de persoonlijke informatie die verschaft worden vertrouwelijk.
Wanneer klanten, potentiële klanten, branch collega’s, andere dienstverleners en ander soort contacten zich aanmeldt, of voorheen aangemeld heeft, voor één van de geleverde diensten, kunnen eventueel persoonsgegevens verstrekt worden. De persoonsgegevens die Katja van Gaal Modeagenturen mogelijk kunnen verwerken zijn:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Websiteadres
- IBAN nummer
- BTW nummer
- Handtekening voor akkoord
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
Wanneer e-mail of andere berichten naar Katja van Gaal Modeagenturen wordt verzonden, is het mogelijk dat deze berichten bewaart worden. Soms zijn dat persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde interne opslag en cloud-omgeving van Katja van Gaal Modeagenturen, welke gehost wordt door partners welke allen voldoen aan de Nederlandse privacy wetgeving.
Doeleinden
Katja van Gaal Modeagenturen verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.
Om via e-mail of telefoon contact te leggen met betrekking tot diensten of producten die je hebt afgenomen of eventueel af gaat nemen.
Om diensten te leveren die je hebt afgenomen.
Om via e-mail eventuele wijzigingen over afgenomen diensten en producten te melden.
Bewaringstermijn
De persoonsgegevens die Katja van Gaal Modeagenturen bewaart worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Katja van Gaal Modeagenturen biedt iedereen waarvan Katja van Gaal Modeagenturen gegevens verzamelt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan Katja van Gaal Modeagenturen is verstrekt.